Sunflex Pratik Dayanıklı Pergola Sistemleri

Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

Bir tarafta  Vega Yapısal Ürünler San. ve Tic. A.Ş ( Satıcı )  ile diğer tarafta  …………… ( Alıcı ) olarak sözleşmede anılacaktır.

Madde 1- Taraflar

1.1.  Satıcı

Adı         : Vega Yapısal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş

Adresi      : 6093 cad. 750 Ada 1 Parsel No: 10 Selimpaşa – Silivri / İstanbul TÜRKİYE

Telefon    : 0 212 731 20 57

Faks          :0 212 289 00 10

Email        :info@sunflex.com.tr

Sözleşme adresleri yasal tebligat adresleridir. Taraflar adreslerinin değişmesi halinde birbirlerine iadeli taahhütlü olarak tebliğ edecektir. Aksi halde bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

1.2 Alıcı

Adı Soyadı              :

TC/VKN Numarası:

Telefon                   :

Email                      :

Madde 2 – Konu

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

http://www.sunflex.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI'nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI'nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI'ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI'nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI'dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

 Ürün İsmi           Nitelik - Marka                 Adet - sayı                          Birim Fiyatı       

 

Toplam Satış Bedeli:

Kargo Bedeli            :       

Ödenecek Toplam Tutar:

Ödeme Şekli:

Teslim Edilecek Kişi (Gerçek yada Tüzel) :

Telefon Numarası:

Teslimat Adresi:

Fatura Adresi:

TC/VKN:

Vergi Dairesi:

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan.. ../..../…. tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 0 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

Madde 5- Ürün İade, Değişim ve Cayma Hakkı

5.1 İADE

Sunflex.com adresi üzerinden gerçekleştiren satın alma işlemi sonrası, üründen ALIC memnun kalmadığı takdirde TKHK madde 48/3 gereği 14 gün içerisinde hiçbir koşula bağlı olmadan satıştan cayma hakkınız bulunmaktadır. İADE’nin gerçekleşmesi için;

·         Ürünler kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması

·         Satışın gerçekleştirdiğine dair fatura ibrazı gerekmektedir.

Ürün iadelerinde nakliye ücreti müşteriye aittir.

5.2 DEĞİŞİM

Sunflex.com.tr sitesi üzerinden alınan ürünlerinin değişimi yapılmamaktadır. ALICI değişim talep etmesi durumda ürünü iade eder. Yeni ürün için tekrar satın alma işlemi gerçekleştirir.

5.3 CAYMA – VAZGEÇME HAKKI

5.3.1 Cayma Hakkı

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiç gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının alıcı tarafından kullanılması için öngörülen süre içinde satıcıya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. Kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Ancak, alıcı tarafından fatura aslının satıcıya gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler alıcıya iade edilmez. Oluşan kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

Yurtdışından gelen siparişlerde müşterilerimiz KDV ödemediği için gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Müşterilerimiz gümrükten aldığı ürünlerle ilgili cayma hakkına sahip değildir.

5.3.2 Cayma Hakkını Kullanılmayacak Ürünler

 Yasal olarak düzenlendiği şekli ile, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik veya ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, niteliği itibarıyla iade edilmeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde 6- Garanti

Sunflex’in tüm garanti yükümlülükleri, Sunflex’in takdirine bağlı olarak, Braketler için beş (5) yıl, Gölgelikler için iki (2) yıl ile sınırlıdır.

Madde 7 – Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı ile yapılan her türlü işlemler sanal güvenli ödeme yöntemi İYZOCO ile sağlanmaktadır.

Madde 8- Satıcı ve Alıcı Hak ve Hükümlülükleri

8.1 SATICI HAK VE HÜKÜMLERİ

Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://www.royalgarden.com.tr sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

http://sunflex.com.tr ’ den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

8.2 ALICI HAK VE HÜKÜMLERİ

Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, http://www.royalgarden.com.tr internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu http://sunflex.com.tr sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 9 - Yetkili Mahkeme

İşbu  sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının veya Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. Sözleşmede düzenlememiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır /…/…

Updating…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Open chat
Merhaba
Sunflex'e Hoşgeldiniz,
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ister misiniz ?